SVJETSKI DAN SVJESNOSTI O LIMFOMIMA 15.09.2019. god.

Svjetski dan svjesnosti o limfomima (World Lymphoma Awareness Day – WLAD) – od 2004. godine svake se godine obilježava u cijelome svijetu i posvećen je podizanju svjesnosti o ovim zloćudnim tumorima u smislu prepoznavanja simptoma, ranog dijagnosticiranja i liječenja. WLAD je globalna inicijativa pokrenuta od Lymphoma Coalition – neprofitne mrežne organizacije grupa pacijenata iz cijeloga svijeta (trenutno broji 49 članova iz 36 zemalja, Hrvatska je među njima).

U povodu obilježavanja svjetskog dana svjesnosti o  limfomaima 15.09.2019. god.

U Slavonskom Brodu članovi Hrvatske udruge leukemija i limfomi podružnica Slavonski Brod su u okviru obilježavanja svjetskog dana svjesnosti o limfomima sudjelovali u humanitarnoj utrci koju je organizirala Liga protiv raka Slavonski Brod, dana 07.09.2019. god.  HULL podružnica Slavonski Brod sudjelovala je sa svojih sedam natjecateljana u utrci prema Poloju.

Natjecatelji su bili od liječnika, medicinskih tehničara, inžinjera radiologije, psihologinje kao i članovi udruge. I svi su istrčali utrku u duljini od 5 kilometara. U okviru iste manifestacije bio je postavljen i informativni štand HULLa na kojem su se sudionicima djelile besplatne majice s obilježjem naše udruge. 

Po završetku dio članova je obišao Vukovar i muzej Vučedolske kulture. Uz ćlanove HULL Slavonski Brod bili su i članovi HULL iz Zadra sa kojim imamo višegodišnju izuzetno dobru suradnju i jedni drugima odlazimo na predavanja i druženja. Slike sa obilježavanja u prilogu.  Također su se u sklopu obiležavanja Svjetskog dana svjesnosti o limfomima 16.09.2019. god.  sastali pojedini članovi HULL u prostorijama udruge kako bi razmjenili osobna iskustva vezana uz liječenje limfoma.