Kontakt

Hrvatska udruga leukemija i limfomi
Podružnica Slavonski Brod

Stjepana Marjanovića 2.
HR – 35 000 Slavonski Brod

_________________________________________

Miodrag Radmilović - predsjednik
Mobitel: +385 98 490 547

E-mail: miodragradmilovic@gmail.com

Članovi upravnog odbora HULLa Slavonski Brod:

Miodrag Radmilović   predsjednik
prim. dr. Božena Coha  dopredsjednik
Sandra Dabić  tajnica

Samardžić Kata 
Kata Grgurić
Antun Jukić
Marica Stanišić
Zdenka Mandarić
Zdenka Vasić